Otevřené kroužky a kluby

20.09.2023 23:33

Od 18.9. byly otevřeny tyto kroužky:

PONDĚLÍ:

AJ KLUB 3., 4., 5. tř. (dvě na sebe navazující skupiny) 13.15 - 14.45 hod.

KLUB INFORMATIKY A ROBOTIKY 3.,4., 5. tř. (dvě na sebe navazující skupiny) 13.15 - 14.45 hod.

RYTMICKÉ HRY A TANEČKY  1.,2.,3. tř.  14.00 - 14.45 hod.

ÚTERÝ:

KERAMIKA  1., 2. tř.  13.15 - 14.15 hod.

STŘEDA:

SPORTOVNÍ A POHYBOVÉ HRY  1., 2. tř. 13.30 - 14.15 hod.

ČTVRTEK:

ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ  1., 2. tř. 13.30 - 14.30 hod.

PÁTEK:

KERAMIKA  3., 4., 5. tř. 13.15 - 14.15 hod.

 

Náboženství a florbal řeší individuálně vedoucí kroužku

Zpět