Poděkování

14.04.2020 21:43

Ráda bych nejdříve poděkovala našim dětem za to, jak zvládají domácí školu, komunikují s učiteli, točí videa, malují obrázky, posílají momentky ze všedních dnů, plní úkoly včetně dobrovolných aktivit, snaží se mít vše hotové, i když se jim kolikrát nechce. Ale nezvykle i za jejich smutek po škole, oblíbené paní učitelce, vychovatelce, spolužácích nebo školních mazlíčcích, což je projevem, že do školy chodí rády.

Obrovské dík patří rodičům našich žáků, ale i prarodičům, kteří dětem pomáhají zvládnout učení, spolupracují se školou, povzbuzují své děti v práci, vymýšlí nejrůznější aktivity pro zahnání nudy, za obrovskou trpělivost i shovívavost a hlavně za čas, který si musí najít v sledu každodenních povinností, aby dětem pomohli s moderní technikou, výukovými aplikacemi, zadanými cvičeními a plněním školních úkolů.

V neposlední řadě bych ráda poděkovala celému kolektivu školy, který se musel semknout a domluvit se na společném postupu po uzavření školy. Třídním učitelkám za každodenní práci, osobní přístup i za to, jak se popasovaly s výzvou online vzdělávání. Za čas, který si najdou na všechny „své“ školní děti občas na úkor vlastních dětí. Za nápady i úkoly, kterými se snaží zpestřit domácí školu. Vychovatelkám ze školní družiny za práci na projektech, hrách i překvapení, které plánují pro děti po návratu do školy. Provozním zaměstnancům za opravdu důkladnou desinfekci celé školy a přípravu i zvelebení školní zahrady, kde běžně trávíme s dětmi mnoho času při venkovním učení. A v neposlední řadě i za dobrovolnickou činnost, jakou je šití roušek ve svém volném čase.

Každý den děkuji za to, že jsme všichni zdraví, obzvlášť v dnešní době.

Mgr.Monika Bystřická Mandíková,

                        ředitelka ZŠ Vysoké Mýto,Knířov,p.o.

 

Zpět