POKOS v Knířově

01.02.2024 22:26

V pondělí 5.2. nás čeká projektový den zaměřený na průřezové téma: Ochrana člověka za mimořádných událostí (viz. ŠVP školy) ve spolupráci s Krajským vojenským velitelstvím Pardubice. Akce bude probíhat v dopoledních hodinách a žáci se seznámí se základy zdravovědy (uzpůsobené věku), vyzkouší si orientaci v prostoru podle plánu s překážkovou dráhou, střelbu na terč na laserové střelnici , uslyší informace o krizových stavech s ukázkou protichemické ochrany a shlédnou prezentaci AČR. 

Program začíná v 8:00 hod, prosíme o včasný příchod. S sebou svačinu, pití, penál. 

Pátá vyučovací hodina probíhá již podle rozvrhu.

Zpět