Seznámení se statistikou

08.12.2020 19:45

V rámci předmětu Informatika se žáci 4. a 5.r. zapojili do Minisčítání. Tento projekt má za cíl seznámit žáky se statistikou, blížícím se Sčítáním lidu na jaře 2021 a porovnat se s ostatními třídami v ČR. Žáci odpovídali na testové otázky typu Chcete vědět, kolik času denně žáci tráví na internetu? Zda umí poskytnout první pomoc? Jak cestují do školy? Či jaké velikonoční zvyky dodržují?

 

Zpět