Začátek školního roku

28.08.2019 15:00

Zpět do školy přivítáme všechny žáky v pondělí 2. září. V tento den si děti přinesou přezůvky. Přivítání žáků proběhne 1. vyučovací hodinu, žáci obdrží informace k následujícím školním dnům. Žáci mohou odjíždět "devítkou" do Vysokého Mýta, či odcházet do školní družiny.

Školní družina probíhá od pondělí 2. září jako obvykle, do 16.00 hodin.

Prosíme, dejte svým dětem lístek s informacemi, kdy a jak pojedou domů.

Od středy 4.9. budou páté hodiny a odpolední vyučování dle rozvrhu.

Žáci obdrží podrobnější seznam se školními potřebami od svých třídních učitelek v průběhu prvního týdne. Ostatní školní pomůcky, sešity a učebnice dostanou děti ve škole.

Zpět