Začátek školního roku

24.08.2023 08:38

Se všemi dětmi se přivítáme ve škole v pondělí 4.září 2023.

Rodičům nových prvňáčků byl zaslán email s bližšími informacemi k začátku školního roku i s přihláškou do školní jídelny.

Přivítání žáků proběhne 1. vyučovací hodinu, děti obdrží informace k následujícím školním dnům. Žáci mohou odjíždět s rodiči, autobusem "devítkou" do Vysokého Mýta, či odcházet do školní družiny. Školní družina probíhá již od prvního dne do 16.00 hodin. 

Prosíme, dejte svým dětem lístek s informacemi, kdy a jak pojedou domů.

V následujících školních dnech žáci obdrží podrobnější seznam se školními potřebami od svých třídních učitelek. Ostatní školní pomůcky, sešity a učebnice dostanou děti ve škole.

V případě zájmu o oběd již na pondělí 4.9.2023 musí rodiče dětem tento oběd v jídelně přihlásit. Ostatní dny již automaticky mají obědy všechny přihlášené děti.

Těšíme se na setkání opět ve škole v Knířově. Kolektiv ZŠ Vysoké Mýto,Knířov

Zpět