Nejdříve probíhaly výuka, při které si děti zopakovaly probrané učivo. Po svačině našly dopis od Ducha ostrova a pustily do plnění dalších úkolů hry. Nejprve měly za úkol vyluštit několik rébusů a zprávu psanou morseovkou. Pak si zahrály hru Lov barevných perel a Boj o záchranu. Při této hře měly děti za úkol vytvořit co největší nápis SOS. Nakonec děti ve skupinách tvořily mapu Ostrova pokladů. Po obědě někteří pracovaly na mapě a ostatní hrály hry.