Rozhodnutí o poskytnutí dotace

OP VVV Brozurka pouze uvodni strana.jpgLogolink_OP_VVV_ver_barva_cz.jpg

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č. 16_022/0004787-01

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídící orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na základě žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne 26. 01. 2017 v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů rozhodlo o poskytnutí dotace projekt s názvem "Tvořivý Knířováček", s reg. č. "CZ.02.3.68/0.0/16_022/0004787" takto:

V souladu s podmínkami pro poskytování finančních prostředků stanovenými Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání se poskytuje dotace Příjemci:

Název: Základní škola Vysoké Mýto, Knířov, příspěvková organizace

Sídlo: č. p. 11, 56601 Vysoké Mýto

IČO: 70998671

Zastoupen: Mgr. Helena Mandíková

Výše dotace: dotace může být poskytnuta až do výše 367 673,00 Kč.

- z toho z Evropského sociálního fondu, tj. z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu - 312 522,05 Kč 

- z toho ze státního rozpočtu, tj. prostředky ze státního rozpočtu na část národního spolufinancování -   55 150,95 Kč

Skutečná výše dotace, která je Příjemci poskytnuta, je stanovena na základě splnění výstupů projektu.

Název projektu dle MS2014+: Tvořivý Knířováček