Školní zpravodaj

Nové pomůcky ve výuce

12.05.2021 19:40
Učební rámeček Logico Piccolo – díky této nové pomůcce, která byla pořízena z prostředků MAP Vysokomýtsko, si děti užívají pestřejší hodiny matematiky, anglického jazyka, geometrie a čtení.

SKVĚLÉ VÝSLEDKY SPORTOVNÍ CHALLENGE

12.05.2021 19:39
Vyhodnocení všech tříd z celé republiky ve sportovním klání TV online – CHALLENGE bylo zveřejněno v pondělí 10. května. Musíme se s Vámi podělit o skvělé výsledky všech našich tříd. Z celkového počtu 834 přihlášených škol se všechny třídy z naší školy vešly do první stovky a můžeme se tak těšit na...

Čarodějnice

01.05.2021 08:54
Čarodějnice ve škole byly lotos bez ohně a opékání, ale děti si užily venkovní zábavu a hry, jako obvykle. Malé děti přišly oblečeny stylově. Ve třídách se objevili kouzelníci, čarodějky, mnoho pavučin plných pavouků, netopýři a další havěť... Počasí nám přálo, a tak již dopoledne plnily postupně...

Beseda s ilustrátorkou a spisovatelkou

29.04.2021 19:09
Ve středu si i starší žáci užili svůj čtenářský program. Stali se ilustrátory a tvořili. K tomu poslouchali poutavé vyprávění ilustrátorky Lucie Seifertové, která je seznamovala s radostmi svého povolání. Představila nám postup, jak se tvoří prostorová ilustrace. A poté už tvořily naše děti...dobří...

Den Země

24.04.2021 10:40
Páteční projektový den strávily děti z části ve škole, kdy si povídaly o třídění odpadu, co vše můžeme pro naši planetu udělat, plnily úkoly a pracovní listy, zhlédly video s ukázkami ohrožených rostlin a živočichů v Pardubickém kraji nebo ztvárnily naši Zemi kolorovanou kresbou zdravé planety. V...

Beseda se spisovatelkou

17.04.2021 22:25
V pátek 16. dubna navštívila naši školu paní spisovatelka Klára Smolíková. Děti z první a druhé třídy si užily poutavé čtenářské programy. Děti z ostatních tříd využily této návštěvy a nechaly si knihy od paní spisovatelky osobně podepsat.  

Výuka a odpočinek 1. a 2.r.

26.01.2021 14:01
Žáci první a druhé třídy knířovské základní školy se během ledna věnovali hlavně výuce a společný čas trávili také v přírodě. Postarali se, aby divoká zvířáta netrpěla v zimě hladem. Do lesa jim přinesli jablíčka, mrkev a suché pečivo. Ptáčkům nasypali semínka a na větve stromu zavěsili pro sýkorky...

Seznámení se statistikou

08.12.2020 19:45
V rámci předmětu Informatika se žáci 4. a 5.r. zapojili do Minisčítání. Tento projekt má za cíl seznámit žáky se statistikou, blížícím se Sčítáním lidu na jaře 2021 a porovnat se s ostatními třídami v ČR. Žáci odpovídali na testové otázky typu Chcete vědět, kolik času denně žáci tráví na...

Mikulášská nadílka

06.12.2020 17:37
V pátek zavítal k nám do školy čistě knířovský, školní Mikuláš, čert a anděl. Čert prošel úplně všechny třídy a vybíral si, koho odnese. Mikuláš s andělem zavítali k těm nejmladším. Mikulášskou nadílku dostaly nakonec úplně všechny děti. A čert říkal, že z našich dětí nikoho nechce.