Školní zpravodaj

Barevná škola

20.12.2018 10:28
Díky nadačnímu fondu Tesco a výhře částky 16.000 Kč s projektem "Barevná škola" v programu "Vy rozhodujete,my pomáháme", jsme mohli do školy zakoupit velkoformátové výukové koutky/tabule. Rozzářily nám krásně vstupní chodbu, kde si mohou žáci opakovat i během přestávek. Rádi bychom postupně...

Vánoční jarmark + poděkování

03.12.2018 22:53
V pátek zavítali do školy rodiče, prarodiče, známí, ale i bývalí žáci. Na všechny netrpělivě čekaly naše děti, které byly už nedočkavé. Své nové, nevšední role hostitelů si všechny užily. Dnes nadšeně vyprávěly o zážitcích z nabízení svých výrobků a posezení v kavárničce. Zde patří velké...

Recyklohraní

02.12.2018 09:31
Žáci 5.r. splnili 1. úkol letošního školního roku v rámci projektu Recyklohraní. Úkol byl zaměřen na reklamu, která propaguje sběr drobného elektra a baterií. Děti při tvoření plakátů vymyslely slogany jako: "TŘÍDÍŠ, ZACHRAŇUJEŠ", "BUĎTE HRDINOVÉ A TRIĎTE, ZACHRAŇTE PLANETU", "NEBUĎTE LÍNÍ A TŘIĎTE...

Celoroční projekt - říjen

29.10.2018 17:12
V průběhu měsíce října jsme se zastavili na OSTROVĚ VZPOMÍNEK. Návštěva tohoto ostrova byla ve znamení 100. výročí založení samostatného československého státu. Starší děti se zaměřily na pátrání po událostech a zajímavostech, které se v naší zemi staly za 100 let. Žáci 4. ročníku na závěr...

Záložka do knihy spojuje školy

24.10.2018 20:29
Naše škola se zúčastnila již 9. ročníku česko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy. Tématem letošního ročníku bylo Pohádky, bajky, pověsti a příběhy neznají hranice. Žáci 1.-5.r. v hodinách čtení a literární výchovy poslouchali a četli oblíbené pohádky, pověsti a bajky. Potom...

Výsledky soutěže

17.10.2018 21:13
Na konci minulého školního roku se celá škola zúčastnila výtvarné soutěže Kde domov můj, pořádané Mikádem. Dnes přijela paní ředitelka Helena Kejzlarová předat dětem výhry. Naše škola byla velmi úspěšná, obsadila přední místa. Děti tak od paní ředitelky převzaly sladké výhry, diplomy a hry nebo...

Logická olympiáda - výsledky

17.10.2018 21:10
Velkou radost máme ze 2 žáků 5. ročníku, kteří postoupili do krajského kola Logické olympiády. Gratulujeme a držíme palce v Pardubicích!

ŠD - 72 hodin

15.10.2018 19:14
Úspěšně jsme ve školní družině splnili naplánovaný projekt "72 hodin, pomáhám, protože chci!". Obě oddělení dala dohromady spoustu dobrovolníků, kteří natáhli pracovní rukavice nebo se chopili hrábí a smetáčků a pustili se do úprav a úklidu okolí školy. Od pořadatelů akce účastníci dostali malé...

Lesní olympiáda

29.09.2018 18:48
Příchod chladného podzimu jsme si ve školní družině zpestřili Lesní olympiádou, které se zúčastnili dobrovolníci z obou oddělení. Soutěžilo se v hodu šiškou na cíl a do dálky, skoku dalekém z pařezu nebo v slalomu mezi stromy. Výherci získali malé odměny a diplom a navíc jsme se i pěkně...

Hudební pořad

23.09.2018 17:47
Hudební nástroje z celého světa, ale i doma vyrobené z těsnění, trubky nebo konzervy jsme zhlédli v pátek v tělocvičně školy. Pan Pavel Josef Macků, matematik a fyzik, ale především nadšenec v hudebním oboru nás zasvětil do základů hudebních nástrojů od pravěku po současnost. Umí hrát na 170...