Školní zpravodaj

Koncert Svět muzikálů

16.10.2021 11:40
V pátek nás navštívila část orchestru Komorní filharmonie Pardubice s programem a projekcí na téma Svět muzikálů. Zazněly nejen ukázky z nejslavnějších amerických a českých muzikálů, ale  i důležité informace z hudebního světa. Třešničkou na závěr byla hudba z populárních muzikálů...

Návštěva z Městské knihovny

14.10.2021 22:56
Ve čtvrtek navštívila 3. třídu vzácná návštěva z Městské knihovny ve Vysokém Mýtě. Pat a Mat slavnostně přivítali děti mezi čtenáře. Za odměnu obdržely pamětní list a průkazku do knihovny.     

Slunce jako zdroj života

15.05.2021 17:42
Žáci čtvrtého ročníku se zapojili do soutěže Slunce jako zdroj života, která byla vyhlášena u příležitosti Mezinárodního dne Slunce 3.května 2021. Zjistili zajímavé informace o Slunci, namalovali velký obraz Slunce a malá sluníčka k zápisu informací. Na závěr natočili krátké video, ve kterém...

Čtenářský klub

12.05.2021 19:43
Při čtenářském klubu děti "zkoumaly" kuchařky a různé recepty. Poté si připravily občerstvení, na kterém si pochutnaly u knířovského rybníka - piknik u vody.

Nové pomůcky ve výuce

12.05.2021 19:40
Učební rámeček Logico Piccolo – díky této nové pomůcce, která byla pořízena z prostředků MAP Vysokomýtsko, si děti užívají pestřejší hodiny matematiky, anglického jazyka, geometrie a čtení.

SKVĚLÉ VÝSLEDKY SPORTOVNÍ CHALLENGE

12.05.2021 19:39
Vyhodnocení všech tříd z celé republiky ve sportovním klání TV online – CHALLENGE bylo zveřejněno v pondělí 10. května. Musíme se s Vámi podělit o skvělé výsledky všech našich tříd. Z celkového počtu 834 přihlášených škol se všechny třídy z naší školy vešly do první stovky a můžeme se tak těšit na...

Čarodějnice

01.05.2021 08:54
Čarodějnice ve škole byly lotos bez ohně a opékání, ale děti si užily venkovní zábavu a hry, jako obvykle. Malé děti přišly oblečeny stylově. Ve třídách se objevili kouzelníci, čarodějky, mnoho pavučin plných pavouků, netopýři a další havěť... Počasí nám přálo, a tak již dopoledne plnily postupně...

Beseda s ilustrátorkou a spisovatelkou

29.04.2021 19:09
Ve středu si i starší žáci užili svůj čtenářský program. Stali se ilustrátory a tvořili. K tomu poslouchali poutavé vyprávění ilustrátorky Lucie Seifertové, která je seznamovala s radostmi svého povolání. Představila nám postup, jak se tvoří prostorová ilustrace. A poté už tvořily naše děti...dobří...

Den Země

24.04.2021 10:40
Páteční projektový den strávily děti z části ve škole, kdy si povídaly o třídění odpadu, co vše můžeme pro naši planetu udělat, plnily úkoly a pracovní listy, zhlédly video s ukázkami ohrožených rostlin a živočichů v Pardubickém kraji nebo ztvárnily naši Zemi kolorovanou kresbou zdravé planety. V...

Beseda se spisovatelkou

17.04.2021 22:25
V pátek 16. dubna navštívila naši školu paní spisovatelka Klára Smolíková. Děti z první a druhé třídy si užily poutavé čtenářské programy. Děti z ostatních tříd využily této návštěvy a nechaly si knihy od paní spisovatelky osobně podepsat.